Báo cáo Đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo Đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo "Đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh" được soạn thảo trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ đánh giá sâu về tình trạng nghèo đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh” do Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tài trợ với cơ quan chủ quản là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và cơ quan thực hi...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét