Báo cáo đánh giá quốc gia Việt Nam 2016: Tiếp bước thành công Báo cáo đánh giá quốc gia Việt Nam 2016: Tiếp bước thành công

Nội dung của tài liệu trình bày thành tựu về giảm nghèo và phát triển toàn diện, các xu hướng về giảm nghèo và phát triển toàn diện hướng đến người dân, tăng trưởng và tạo việc làm cho mọi người, dịch vụ công cho toàn xã hội, quản lý bền vững tài nguyên và môi trường.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét