Báo cáo Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với nền kinh tế Việt Nam Báo cáo Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với nền kinh tế Việt Nam

Nội dung của báo cáo giới thiệu về báo cáo và RCEP, phân tích ngành thương mại Việt Nam xét theo nước đối tác, thương mại xét theo hàng hóa, nông - lâm - thủy sản, ngành công nghiệp – xây dựng và ngành dịch vụ, phân tích cân bằng tổng thể và các khuyến nghị về chính sách.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét