Báo cáo Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh: Công cụ, đổi mới và thách thức Báo cáo Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh: Công cụ, đổi mới và thách thức

Nội dung của báo cáo trình bày về việc quy hoạch giao thông đến năm 2020 và các phương thức đầu tư dự kiến, công cụ tài chính “truyền thống” và những cách làm “thí điểm”, phát triển hạ tầng giao thông đô thị dưới nhiều ràng buộc, từ tăng cường các phương thức đầu tư hiện hữu đến thiết lập cơ chế đầu tư mới.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét