Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2013 Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2013

(BQ)Nội dung của báo cáo "Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2013" trình bày về xu thế biến đổi ở cấp quốc gia từ 2011 đến 2013, bình đẳng trong thụ hưởng từ quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2013.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét