Báo cáo Dự án nâng cao năng lực hoạt động cho SCIC của JICA tổng quan về hoạt động của SCIC và các biện pháp cải thiện hoạt động Báo cáo Dự án nâng cao năng lực hoạt động cho SCIC của JICA tổng quan về hoạt động của SCIC và các biện pháp cải thiện hoạt động

Nội dung của báo cáo giới thiệu về dự án, nguyên nhân khiến cho SCIC có thể là một nhân tố quyết định trong cải tổ doanh nghiệp nhà nước, những nét chính về SCIC, tiềm năng của SCIC, thành quả hoạt động của SCIC trong việc quản lý vốn Nhà nước và những kiến nghị về cải thiện hoạt động.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét