Báo cáo Hà Nội – Thách thức và các giải pháp giải quyết tình trạng yếu kém của giao thông đô thị Báo cáo Hà Nội – Thách thức và các giải pháp giải quyết tình trạng yếu kém của giao thông đô thị

Nội dung của báo cáo trình bày những yếu kém và thách thức của giao thông đô thị Hà Nội hiện nay, các nguyên nhân cơ bản, giới thiệu quy hoạch chung thủ đô, các giải pháp giải quyết tình trạng yếu kém của giao thông đô thị.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét