Báo cáo Điểm lại: Tình hình tài trợ chính sách phát triển 2015: Kết quả sơ bộ Báo cáo Điểm lại: Tình hình tài trợ chính sách phát triển 2015: Kết quả sơ bộ

Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan về tình hình 2015 tập trung vào kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới về các khoản vay hỗ trợ phát triển chính sách (Development Policy Financing – DPF) trong 3 năm qua, và điểm lại tình hình 10 năm từ năm 2004 về những chính sách mà DPF đã hỗ trợ các quốc gia, mức độ thành công của các chương trình hỗ trợ phát triển chính sách và mức độ...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét