Báo cáo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Báo cáo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung của báo cáo trình bày về sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chung, các căn cứ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, mục tiêu và nhiệm vụ, điều kiện tự nhiên và hiện trạng, các tiền đề phát triển đô thị, định hướng phát triển không gian đô thị, đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch xây dựng đợt đầu.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét