Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai: Khó khăn và thách thức Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai: Khó khăn và thách thức

Nội dung của báo cáo giới thiệu chung về tỉnh Lào Cai, công - nông nghiệp và thương mại - du lịch - dịch vụ của tỉnh Lào Cai, những định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, những khó khăn và thách thách do tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét