Báo cáo Kỷ yếu hội thảo Phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2025 Báo cáo Kỷ yếu hội thảo Phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2025

Nội dung của báo cáo trình bày về hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa thực trạng và định hướng phát triển, thị trường và thương mại trong nước thực trạng và định hướng phát triển, chuỗi cung ứng và dịch vụ logistic, thương mại môi trường và những vấn đề liên quan khác.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét