Báo cáo môn học: Xây dựng ứng dụng game Fun Math trên android

Mục tiêu chính của Báo cáo "Xây dựng ứng dụng game Fun Math trên android" là việc xây dựng game Funsmath sẽ giúp trẻ ôn tập những phép toán, cải thiện bộ nhớ, phát triển tư duy logic, phát triển tư duy kết hợp.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét