Báo cáo Nghiên cứu quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2020 Báo cáo Nghiên cứu quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2020

Nội dung của báo cáo trình bày về các đặc điểm về phạm vi nghiên cứu và tai nạn giao thông đường bộ, các chính sách và kế hoạch phát triển cơ cấu thể chế về an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng đường bộ và khai thác, hệ thống cấp giấy phép lái xe, kiểm định phương tiện và hoạt động vận tải, cưỡng chế giao thông, giáo dục an toàn giao thông, cấp cứu y tế và xá...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét