Báo cáo: Nghiệp vụ ủy thác hoạt động hợp tác song phương với Việt Nam về chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ môi trường kiểu cùng có lợi năm 2016 Báo cáo: Nghiệp vụ ủy thác hoạt động hợp tác song phương với Việt Nam về chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ môi trường kiểu cùng có lợi năm 2016

Nội dung của báo cáo giới thiệu chung về dự án, lựa chọn nhà máy thí điểm và rà soát cơ chế đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện môi trường và đào tạo nguồn nhân lực ở nhà máy thí điểm, hỗ trợ rà soát kiểm soát ô nhiễm không khí, tổ chức họp nhóm nghiên cứu chính sách chung và hội thảo, mời cán bộ cơ quan chính phủ Việt Nam sang Nhật Bản.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét