Báo cáo Đổi mới chính sách công và phát triển vùng ở Việt Nam Báo cáo Đổi mới chính sách công và phát triển vùng ở Việt Nam

Nội dung của báo cáo trình bày về thực trạng và phương hướng phát triển vùng dưới tác động của các chính sách hiện nay, kết quả và tồn tại của các chính sách công trong phát triển vùng và một số giải pháp, kiến nghị, đề xuất về đổi mới chính sách công và phát triển vùng ở Việt Nam.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét