Báo cáo Quản lý đô thị trong bảo tồn và quản lý vườn hoa/ sân chơi khu dân cư trong các quận nội đô Hà Nội Báo cáo Quản lý đô thị trong bảo tồn và quản lý vườn hoa/ sân chơi khu dân cư trong các quận nội đô Hà Nội

Nội dung của báo cáo giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu, các khung pháp lý của nghiên cứu, phân tích các bên liên quan đến đề tài nghiên cứu, hiện trạng vườn hoa/sân chơi khu dân cư tại Hà Nội và một số câu chuyện có liên quan
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét