Báo cáo tóm tắt: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Báo cáo tóm tắt: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung của báo cáo trình bày về sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt, các căn cứ pháp lý, phạm vi quy hoạch, mục tiêu phát triển, tính chất, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển, mô hình phát triển vùng thành phố Đà Lạt.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét