Báo cáo tóm tắt: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Báo cáo tóm tắt: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung của báo cáo trình bày về sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt, các căn cứ pháp lý, phạm vi quy hoạch, mục tiêu phát triển, tính chất, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển, mô hình phát triển vùng thành phố Đà Lạt.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu
Báo cáo tóm tắt: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Báo cáo tóm tắt: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Reviewed by Phan Hiền on tháng 1 02, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by TÀI LIỆU MIỄN PHÍ © 2017
Edit bởi: Star Tuấn | Chia sẻ bởi: Blogspot VN

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.