Báo cáo: Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn Báo cáo: Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn

Nội dung của báo cáo trình bày điểm đến đầu tư hấp dẫn - Việt Nam, tổng quan về Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, tổng quan về hệ thống cảng của Tân cảng Sài Gòn, tổng quan về hệ thống logistics của Tân cảng Sài Gòn, tổng quan về vận tải và dịch vụ biển.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét