Báo cáo tốt nghiệp: Kinh doanh điện năng

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Điện lực Hoằng Hóa đã thực hiện nhiều biện pháp và chương trình sửa chữa nâng cấp, hiện đại hoá thiêt bị lưới điện, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, bước đầu đã thu được hiệu quả đáng kể. Góp phần trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành điện.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét