Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng tổn thất điện năng tại địa phương

Điện năng là một thứ hàng hóa đặc biệt, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy sự phát triển của khoa học kĩ thuật, phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao cả trong sản xuất và sinh hoạt.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét