Báo cáo Việt Nam – UNESCO báo cáo tiến độ: Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO Báo cáo Việt Nam – UNESCO báo cáo tiến độ: Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO

Nội dung của báo cáo phác họa sự hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO theo 5 lĩnh vực chuyên môn của UNESCO, bao gồm: Giáo dục, Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Văn hóa và Thông tin và Truyền thông.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét