Báo cáo: Xây dựng chương trình quản lý thư viện trường đại học Sao Đỏ

Với mong muốn tìm hiểu một phần nhỏ trong kho tàng phát triển của công nghệ thông tin, nhằm phục vụ cho lợi ích của các thư viện nói chung và của thư viện trường đại học Sao Đỏ nói riêng. Mời các em cùng tham khảo báo cáo "Xây dựng chương trình quản lý thư viện trường đại học Sao Đỏ".
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét