Báo cáo: Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên Linux

Báo cáo đồ án "Xây dựng hệ thống mail server doanh nghiệp trên Linux" gồm có 4 chương được trình bày như sau: tổng quan về mail server, hệ thống mail server (postfix, dovecot,…) cho doanh nghiệp trên linux, triển khai & cài đặt hệ thống mail server (postfix, dovecot,…) cho doanh nghiệp trên linux,...Mời các bạn cùng tham khảo!
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét