Đề tài: Hệ thống lọc gói trong IPV6

Nội dung báo cáo đề tài gồm 3 phần: Lý thuyết về hệ thống lọc gói trong IPV4 và IPV6, triển khai hệ thống lọc gói IPv6 trên FreeBSD, phụ lục giới Thiệu Hạ Tầng IPv6. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét