Đề tài: Mô hình CMM/CMMI trong SQA

Đề tài "Mô hình CMM/CMMI trong SQA" trình bày các nội dung chính như: Tìm hiểu mô hình CMM/CMMi trong SQA, lợi ích đối với doanh nghiệp gia công phần mềm,...Mời các bạn cùng tham khảo!
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét