Đề tài: Thiết kế hệ thống chấm công và quản lý nhân sự bằng công nghệ RFID

Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) cho phép một thiết bị đọc thông tin chứa trong chip không tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách xa, không thực hiện bất kỳ giao tiếp vật lý nào hoặc giữa hai vật không nhìn thấy. . Công nghệ này cho ta phương pháp truyền, nhận dữ liệu từ một điểm đến điểm khác.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét