Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng điện thoại di động - Phan Thị Hiển

Đề tài "Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng điện thoại di động" của Phan Thị Hiển được nghiên cứu dựa trêm việc tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH PS Global Việt Nam nhằm ứng dụng phần mềm phù hợp với công tác quả lý, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét