Khóa luận tốt nghiệp: Hệ thống cung cấp dịch vụ giải trí trên thiết bị OTT

Đề tài "Hệ thống cung cấp dịch vụ giải trí trên thiết bị OTT" giới thiệu, phân tích yêu cầu thiết kế và cài đặt triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ giải trí trên thiết bị OTT. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét