Khoá luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn xã Tân Quang, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Khoá luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn xã Tân Quang, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu tổng quát của "Khoá luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn xã Tân Quang, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên" là Xác định, đánh giá những thuận lợi khó khăn các yếu tố tác động đến công tác GPMB của dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn thị xã...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét