Kỷ yếu hội thảo: Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam Kỷ yếu hội thảo: Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam

Nội dung kỷ yếu trình bày các bài học kinh nghiệm quốc tế và những nỗ lực quốc gia về các giải pháp bảo đảm cho việc chính thức áp dụng quy hoạch không gian biển ở Việt Nam của hội thảo "Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam" về cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu
Kỷ yếu hội thảo: Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam Kỷ yếu hội thảo: Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam Reviewed by Phan Hiền on tháng 1 02, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by TÀI LIỆU MIỄN PHÍ © 2017
Edit bởi: Star Tuấn | Chia sẻ bởi: Blogspot VN

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.