Kỷ yếu hội thảo: Định hướng phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo Kỷ yếu hội thảo: Định hướng phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Nội dung của kỷ yếu trình bày sự phát triển tỉnh Ninh Thuận theo quy hoạch, cách tiếp cận phát triển mới trong không gian hội nhập, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo, phát triển kinh tế bền vững và những vấn đề đặt ra ở tỉnh Ninh Thuận, những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuậ...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét