Luận văn: Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển mờ cho động cơ điện một chiều

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển mờ cho động cơ điện một chiều sẽ góp phần hoàn thiện một phương pháp điều khiển mới khắc phục được một số nhược điểm của các phương pháp điều khiển kinh điển, nhằm giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay là nâng cao chất lượng điều khiển truyền động động cơ điện một chiều.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét