Luận văn: Thực trạng thu - chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ, Nam Định Luận văn: Thực trạng thu - chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ, Nam Định

Luận văn "Thực trạng thu - chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ" trình bày các nội dung chính như: Tổng quan về bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm xã hội, tình hình thu – chi bhxh tại phòng bảo hiểm xã hội huyện Giao Thủy, một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội ở bảo hiểm xã hội huyện Giao Thủy.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét