Đồ án: Công nghệ IPTV và khả năng phát triển ở Việt nam

Nội dung của đồ án được trình bày thành 3 chương như sau: Tổng quan về IPTV, phân phối trong mạng IPTV, khả năng phát triển của IPTV và một số giải pháp công nghệ IPTV phổ biến trên mạng Viễn thông Việt Nam hiện nay.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét