Đồ án môn học 2: Điều khiển thiết bị điện tử bằng androi thông qua Bluetooth

Đồ án môn học "Điều khiển thiết bị điện tử bằng androi thông qua Bluetooth" gồm có cấu trúc 5 phần: Giới thiệu, thiết kế hệ thống, hoạt động của hệ thống, điều khiển động cơ, kết quả và kết luận. mời các bạn cùng tham khảo.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét