Đồ án môn Thị giác máy tính: Nhận dạng mặt người trên Matlab

Mục tiêu của đề tài “Nhận dạng mặt người bằng thuật toán PCA trên Matlab” là thực hiện chương trình tìm kiếm một bức ảnh có khuôn mặt một người trong tập ảnh cơ sở giống với khuôn mặt của người trong bức ảnh cần kiểm tra bằng ngôn ngữ Matlab.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét