Đồ án tốt nghiệp: Xe điều khiển từ xa thông qua Smartphone

Đồ án tốt nghiệp "Xe điều khiển từ xa thông qua Smartphone" gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu về android, module hc-06, arduino, thiết kế mạch cho mô hình xe điều khiển bằng smatrphone, thiết kế chương trình điều khiển,...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét