Đồ án Xây dựng Website bán điện thoại

Đồ án Xây dựng Website bán điện thoại trình bày tổng quan về vấn đề xây dựng website bán điện thoại, phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế giao diện, cài đặt chương trình, kiểm thử và đánh giá phần mềm.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét