Tiểu luận: Chính sách và lộ trình cam kết của Việt Nam - Nhật Bản VJEPA Tiểu luận: Chính sách và lộ trình cam kết của Việt Nam - Nhật Bản VJEPA

Bài tiểu luận có kết cấu 5 chương, bao gồm: Tổng quan về Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA), chính sách và lộ trình cam kết của Nhật Bản khi tham gia vào VJEPA, chính sách và lộ trình cam kết của Việt Nam khi tham gia vào VJEPA, tổ chức và triển khai thực hiện hiệp định,...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét