Tiểu luận Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kết quả học tập sinh viên

Đề tài tiểu luận "Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kết quả học tập sinh viên" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét