Tiểu luận: Tình hình và xu hướng phát triển FDI trên thế giới Tiểu luận: Tình hình và xu hướng phát triển FDI trên thế giới

Trong tình hình khủng hoảng kinh tế (2008-2009) như hiện nay, xu hướng phát triển FDI của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang này càng hạn chế và phức tạp. Tuy nhiên với sự nỗ lực của chính phủ các nước nhằm thoát ra khỏi cuộc khủng hoàng này thì trong những năm tới đầu tư nước ngoài hứa hẹn sẽ được đẩy mạnh và phát triển.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét