Toàn cảnh thị trường Thành phố Đà Nẵng Q1/2015 Toàn cảnh thị trường Thành phố Đà Nẵng Q1/2015

Nội dung báo cáo trình bày về tổng quan kinh tế Việt Nam, triển vọng tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, giá dầu giảm dẫn đến thâm hụt thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài, cơ sở hạ tầng thành phố Đà Nẵng và các thị trường bất động sản ở Đà Nẵng.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét