TẶNG Khóa học Photoshop Masterclass – A Frozen Tale by Alexia Sinclair trị giá 199$

Tại bài đăng này mình sẽ share cho các bạn Khóa học Photoshop Masterclass – A Frozen Tale by Alexia Sinclair trị giá 199$ Mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục ngay khi có tài liệu mới/ khóa học mới để các bạn có cơ hội tiếp cận, tham khảo miễn phí. Và vui lòng để lại một lời cám ơn hoặc động viên mình nếu các bạn thấy các tài liệu này có ích.
FILE TÀI LIỆU BAO GỒM
 1. Introduction
 2. Lightroom to Photoshop (07:20)
 3. Introduction to Masking in Photoshop (04:22)
 4. Masking Exposures (03:30)
 5. Selection Methods in Photoshop (07:32)
 6. Deep etching in Photoshop (07:18)
 7. Cleanup & Composition (10:15)
 8. Intro to compositing (07:35)
 9. Composite - Further Blending Techniques (15:24)
 10. Colouring (04:45)
 11. Artifical Light & Atmosphere (03:46)
 12. Beauty Retouching - Cleanup (05:00)
 13. Beauty Retouching - Airbrushing via Clone (12:16)
 14. Beauty Retouching - Refine (Masking, Doging & Brurning) (13:36)
 15. Beauty Retouching - Tonal work (03:59)
 16. Composite Atmosphere (09:29)
 17. Final Grading & Grain (06:14)
 18. Making Props (03:28)
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét