100 Câu giao tiếp tiếng anh hay sử dụng nhất

Hienreview cung cấp các cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất theo các chủ đề: những thành ngữ thông dụng; du lịch – phương hướng; con số - tiền bạc; địa điểm; điện thoại – Internet – thư; khó khăn giao tiếp; những câu hỏi thông thường...

100 Câu giao tiếp tiếng anh hay sử dụng nhất

XEM TRƯỚC                                Download 100 Câu giao tiếp tiếng anh hay sử dụng nhấtDownload 100 Câu giao tiếp tiếng anh hay sử dụng nhất

Đăng nhận xét

0 Nhận xét